buying marijuana seeds

Խանութներ

shops shops
Նալբանդյան Փ.

Նալբանդյան փ. 102

Հեռ.(060)61 20 00 - 5053
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի

Մաշտոցի Պողոտա

Մաշտոցի 31

Հեռ. (060)61 20 00 - 5072
Աշխ. Ժամեր
երկ.-ուրբ. 10.00-22.00
շաբ.,կիր. 10:00-20:00

Մաշտոցի 5

Հեռ.(060)61 20 00 - 5077
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի

Տերյան Փ.

Տերյան 69

Հեռ. (060)61 20 00 - 5074
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի

Կոմիտաս փողոց

Կոմիտաս 27

Հեռ. (060)61 20 00 - 5009
(010)22-23-15 Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի

Դավթաշեն

Դավթաշեն 38/2

Тел. (060)61 20 00 - 5043

Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Աբովյան Փ.

Աբովյան 38

հեռ. (060)61 20 00 - 5073

Աշխ. Ժամեր երկ.-կիր. 10.00-20.00

Բագրատունյանց Փ.

Բագրատունյանց 10

հեռ.(060)61 20 00 - 5001
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի

Ֆուչիկ-Մարգարյան

Ֆուչիկ-Մարգարյան Խաչմերուկ

Հեռ.(060)61 20 00 - 5026
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի

Քաղաք Աբովյան

Հանրապետության 1/64/2

Հեռ.(060)61 20 00 - 5118
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի

Անդրանիկի Փ.

Անդրանիկի փողոց

հեռ.(060)61 20 00 - 5037
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Խուդյակովի Փ.

Խուդյակովի 175/8

հեռ.(060)61 20 00 - 5019
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Ազատության պողոտա

Ազատության 9

Հեռ.(060)61 20 00 - 5104
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Կիևյան Փ.

Կիևյան 10

Հեռ.(060)61 20 00 - 5078
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Գյուրջյան Փ.

Գյուրջյան 2/2

Հեռ.(060)61 20 00 - 5106
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Մամիկոնյանց Փ.

Մամիկոնյանց 2

Հեռ.(060)61 20 00 - 5103
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Գարեգին Նժդեհի Փ.

Գարեգին Նժդեհի 1/1

Հեռ.(060)61 20 00 - 5105
< Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Փափազյան

Փափազյան

Հեռ.(010) 26 60 48
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Ք. էջմիածին

Վազգեն Ա6 թիվ1

Հեռ.(098) 40 77 05
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Ք. Վանաձոր

Տիգրան Մեծ 47/11

Հեռ.(0322)2-08-19
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Ք. Վանաձոր

Տիգրան Մեծ 79

Հեռ.(060)61 20 00 -5121
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Ք. Գյումրի

Սևակի 9/2

Հեռ.(0312) 6 79 68
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի

Սևակի 9/2

Հեռ.(03212)6-79-68
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Ք. Իջևան

Քաղաք Իջևան

Հեռ.(0263)3-33-83
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի
Ք. Գավառ

Քաղաք Գավառ

Հեռ.(077) 20 00 83
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի


Էրեբունի

Էրեբունի 21/4

Հեռ.(060)61 20 00 - 5108
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի

Ավանեսովի

Ավանեսովի 8/3

Հեռ.(060)61 20 00 - 5113
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի

Գայի պողոտա

Գայի պող. 23/2

Հեռ.(060)61 20 00 - 5097
Աշխ. Ժամեր երկ.-շաբ. 10.00-19.00
Հանգստյան օր- կիրակի